استوانامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۰۱/۰۰۰
پدید آورندگان : غیاث‌الدین محمد استرآبادی بدلیسی (مؤلف)
موضوع اثر : کلام حروفیه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان