سرگذشت ابن‌سینا صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۷۹۲/۰۰۰
موضوع اثر : سرگذشتنامه حسین‌ بن عبدالله ابن‌سینا
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان