گیتی‌گشا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۲۸/۰۰۰
پدید آورندگان : میرزارحیم (کاتب) محمدصادق موسوی اصفهانی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰ رمضان ۱۲۵۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان