شرف نامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۰۸/۰۰۰
پدید آورندگان : روح الله فتوحی شیرازی (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی/ انشاء و تمرین فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۳۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان