حل‌الرموز و مفاتیح‌الکنوز صفویه

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۸۷/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالسلام بن احمد مقدسی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان/ تصوف
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان