مجموعةالاشعار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۶۶۷/۰۰۰
پدید آورندگان : پیر حسین کاتب شیرازی (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی/ مجموعه‌ها
تاریخ خلق : ۹۴۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، معرق، تذهیب، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان