شاه و درویش یا شاه و گدا صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : بدرالدین هلالی جغتایی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۹۵۳ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان