کشف الارواح یا یوسف‌نامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۷۸/۰۰۰
پدید آورندگان : جمال‌الدین محمد جمالی اردستانی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ شعر عرفانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک