دیوان ظهیر فاریابی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۳۸/۰۰۰
پدید آورندگان : طاهر بن محمد ظهیر فاریابی (شاعر و مؤلف) عبدالوهاب‌بن ابی‌المکارم (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۹۷۹ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک