مهر و مشتری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۹۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن احمد عصار تبریزی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک