منشآت صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۳۳/۰۰۱
پدید آورندگان : حسین بن معین الدین میبدی (مؤلف)
موضوع اثر : نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان