مخزن‌الانشاء صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۳۱/۰۰۰
پدید آورندگان : قاسم علی شیرازی (کاتب) حسین بن علی کاشفی (مؤلف)
موضوع اثر : نثر فارسی/ انشاء و تمرین فارسی
تاریخ خلق : ۹۳۳ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان