دیوان خاقانی شیروانی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۱۰/۰۰۰
پدید آورندگان : بدیل بن علی خاقانی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، چرم میشن، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، ضربی روغنی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان