دیوان حافظ شیرازی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۲۰/۰۰۰
پدید آورندگان : شمس‌الدین محمد حافظ (شاعر و مؤلف) هدایت الله کاتب (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، نقاشی زیر لاکی،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان