لیلی و مجنون قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۶۱/۰۰۰
پدید آورندگان : مکتبی شیرازی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۴۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه اصفهانی، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، زرافشان، جدول کشی، نقاشی زیر لاکی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان