روضة الشهداء صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۷۰/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین بن علی کاشفی (مؤلف) میرکی بن احمد شهرآبادی (کاتب)
موضوع اثر : واقعه کربلا/ شهیدان کربلا
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، لاک الکل (روغن کمان)، سنگ مرغش،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، نقاشی زیر لاکی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان