سیر یا مولودیه نوریه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۷۳/۰۰۰
پدید آورندگان : نورالدین محمد کاکیای صفوی (مؤلف)
موضوع اثر : محمد(ص) پیامبر اسلام
تاریخ خلق : ۱۰۸۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان