مفتاح‌الفلاح صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ بهایی حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری؛ که در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت، میان نسخ و تعلیق گویا از خود بهایی در ۱۰۱۵، عنوان و نشان شنگرف،مجدول، یادداشتی به تاریخ رجب ۱۰۵۳ در صفحه عنوان، بر کاغذ ترمه در ۸۷ برگ ۱۱ و ۱۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی طلاپوش لبه دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۹۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مولف و خوشنویس)
موضوع اثر : شعائر و مراسم مذهبی شیعه/ عبادات
تاریخ خلق : ۱۰۱۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : رنگارنگ
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان