مصادر فارسی با ترجمه ترکی صفویه

نظر شما:

نسخ با چاشنی نستعلیق سده ۱۱ق عنوان به شنگرف ۵/۵ برگ مختلف السطور کاغذ ترمه ختایی قطع نیم ربعی جلد میشن مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۳۳/۰۰۷
موضوع اثر : مصدر/ واژه‌نامه‌های فارسی به ترکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختایی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان