هدایةالامة الی احکام‌الائمة صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ حر عاملی، نسخ مولف در صفر ۱۰۹۰، عنوان و نشان شنگرف، صفحه نخست نونویس، دارای یادداشت تملک محمدهاشم الحسینی الموسوی الرضوی، بر کاغذ ترمه در ۳۹۵ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۱۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن الحسن الحرالعاملی (مولف و خوشنویس)
موضوع اثر : احادیث شیعه/ احادیث احکام
تاریخ خلق : صفر ۱۰۹۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان