قاطعة اللجاج فی تحقیق حل‌الخراج صفویه

نظر شما:

تالیف نورالدین ابوالحسن علی بن حسین بن عبدالعالی کرکی، نسخ محمد بن حسن حر عاملی در دوشنبه هیجدهم جمادی الثانی ۱۰۷۸ با کمک چند کس دیگر، عنوان و نشان شنگرف، صفحه اول نو نویس، بر کاغذ ترمه در ۲۶ برگ ۱۹ سطری نوشته شده ، جلد رویه پارچه مغذی میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۹۷/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن حسین محقق کرکی (مولف) محمدبن الحسن الحرالعاملی (خوشنویس)
موضوع اثر : خراج
تاریخ خلق : ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۰۷۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، پارچه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان