صیغ‌العقود و الایقاعات صفویه

نظر شما:

تالیف علی بن عبد العالی معروف به محقق ثانی و محقّق کَرَکیِ جبل عاملی (درگذشته روز عید غدیرِ سال ۹۴۰ قمری در نجف)، از علمای بزرگ عصر صفوی، نسخ شیخ حر عاملی در مشهد در رجب ۱۰۷۸، عنوان و نشان شنگرف، چلیپا و راسته، بر کاغذ ترمه در ۲۱ برگ ۲۰ سطری نوشته شده جلد اثر مخمل بنفش ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۴۷/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن حسین محقق کرکی (مولف) محمدبن الحسن الحرالعاملی (خوشنویس)
موضوع اثر : عقود و ایقاعات
تاریخ خلق : رجب ۱۰۷۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، مخمل،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان