هدایةالامة الی احکام‌الائمة صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ حر عاملی، نسخ مولف در ۶ ربیع الاول ۱۰۹۱، عنوان و نشان شنگرف، با تملک مولف و محمدرضا پسر او در ۱۱۰۴ و محمد صالح هروی و محمد حسن، بها چهار هزار، جلد دوم، تولد فرزند فاطمه خانوم در سه شنبه سوم شعبان ۱۱۲۹، بر کاغذ ترمه در ۴۱۱ برگ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن الحسن الحرالعاملی (مولف و خوشنویس)
موضوع اثر : احادیث شیعه/ احادیث احکام
تاریخ خلق : ۱۰۹۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان