داستان عنبر و زرافشان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق میرزا حسین در ۱۳۱۹ ، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فرنگی آهارمهره در ۲۴ برگ ۹ و ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری فرنگی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۷۰/۰۰۶
پدید آورندگان : میرزا حسین (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۳۱۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، کاغذ ابری فرنگی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, افشان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان