هدهدنامه از مجمع‌الطیور قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق ذیحجه ۱۳۱۴، بر کاغذ فرنگی آهارمهره در ۳ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری فرنگی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۷۰/۰۰۴
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۳۱۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار و مهره، کاغذ ابری فرنگی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : هدهد, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان