ظفرنامه یا خرد نامه بزرگ مهر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق حسام الدین تفرشی در ۱۱ رجب، عنوان و نشان شنگرف، پراکنده ها پس از رساله با تاریخ ۱۳۱۲، بر کاغذ فرنگی آهارمهره در ۸ برگ ۸ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری فرنگی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۷۰/۰۰۱
پدید آورندگان : بزرگمهر (منسوب) حسام الدین تفرشی (خطاط)
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، کاغذ ابری فرنگی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان