از دیوان آصف که غزل و قصیده است، قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سروده ی آصف، نستعلیق ۱۳۱۱ ، بر کاغذ فرنگی آهارمهره در ۱۰ برگ ۱۰ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری فرنگی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۷۰/۰۰۵
پدید آورندگان : آصف (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، کاغذ ابری فرنگی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان