اوصاف و الاشراف (فارسی)

نظر شما:

تالیف نصیر الدین محمد بن محمد بن حسن طوسی، در اخلاق به نام محمد بن بهاءالدین محمد جوینی نوشته شده، شکسته نستعلیق چلیپا ی محمدکاظم اصفهانی در رجب ۱۰۶۰ در دارالسلطنه ی حیدرآباد، با سرلوح گل و بوته های زرین و سفیداب و مشکی و سبز و لاجورد و شنگرف، جدول مشکی و زرین حواشی آراسته با نقوش زرین،عنوان و نشان شنگرف، جدول زر در تمام صفحات، در تاریخ ۱۲۵۵ داخل کتابخانه شد با امضاء سلطان مراد، کاغذ متن ترمه زر افشان و حاشیه آهار مهره ی فرنگی و ترمه انداز، در۳۴ برگ ۱۳ سطری به چلیپا نوشته شده است. جلد ساغری مشکی مقوایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۵/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (نامعلوم) محمدکاظم اصفهانی (خطاط)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی
تاریخ خلق : رجب ۱۰۶۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : افشان