ترجمه رساله ابن‌مسکویه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۵۳/۰۰۶
پدید آورندگان : محمدکاظم اصفهانی (کاتب) احمد بن محمد ابن مسکویه (مؤلف)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۵۹ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم میشن، رویه کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان