مکاتیب قطب‌الدین محیی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۵۳/۰۱۲
پدید آورندگان : قطب‌الدین محیی (مولف) محمدکاظم اصفهانی (کاتب)
موضوع اثر : نامه‌های عرفانی
تاریخ خلق : ۱۰۵۹ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، رویه کاغذ فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان