قطعه نستعلیق ممتاز.قلم مشقی. چلیپا صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه پردازی: چلیپایی. کاغذ: دست‌ساز آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. رقم: میر علی هروی. بین خطوط طلا اندازی محرر به سرنج و مزین به نقوش ختایی الوان و دولچکی مرصع و مذهب. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی بانقوش حل‌کاری بر زمینه گل‌بهی. جدول‌کشی به سبز فیروزه‌ای. طلایی و شنگرف با تحریر مشکی. پاسپارتو: منقش به گل و مرغ با تکنیک آبرنگ و پرداز برزمینه نخودی تیره
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۹
پدید آورندگان : میر علی هروی (خوشنویس)
موضوع اثر : شعر-فخرالدین عراقی-ترجیع بند چهارم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ دست ساز آهار مهره، طلا اندازی منقش ، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو منقش، نقاشی آبرنگ وپرداز، حل کاری،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : نمایشگاه دایمی آثار اهدایی بانو عزتملک ملک(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان