قطعه نستعلیق عالی .قلم کتابت صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق عالی. قلم کتابت.صفحه پردازی :چلیپا.کاغذ :دست ساز آهار مهره فستقی .مرکب :مشکی .تاریخ:۱۰۱۲ق .رقم :میر عماد الحسنی .بین خطوط طلا اندازی مضرس ومنقش به گل وبرگهای ختایی الوان وچهار لچکی مذهب ومرصع .حاشیه دارای تسمه اندازی منقش به گل بهی .آبی تیره.وزرد لیمویی .جداول به طلا .سفیدآب وبنفش .پاسپارتو به ابر وباد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۱۶
پدید آورندگان : میر عماد الحسنی (۹۶۱ تا ۱۰۲۴ ه.ق) (خوشنویس)
موضوع اثر : ابیاتی از یک غزل
تاریخ خلق : ۱۰۱۲ (قرن ۱۱)
رنگ : زمینه :فستقی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره فستقی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره فستقی، طلا اندازی منقش و مضرس، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو منقش، ابر وباد،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر)
محل نمایش : تزنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان