قطعه نستعلیق ممتاز.قلم مشقی وکتابت صفویه

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی نستعلیق ممتاز .قلم مشقی .صفحه پردازی :دفتری .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی .مرکب:مشکی .رقم :عماد الحسنی .بین خطوط بلاجورد روشن ومحرر به طلا وتحریر مشکی ومنقش .صدر اثر کتیبه مرصع ومذهب بادوسرترنج که عبارت "السمیع العلیم "بخط رقاع وسفیدآب باتحریر مشکی بر زمینه طلا نوشته شده .دو طرف اثر دارای ۶کتیبه بقلم کتابت که اطراف آن طلااندازی ومحرر است.حاشیه اثر تشعیر گل وبرگ به طلا بصورت حل کاری .جدول کشی به سرنج وطلا با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۲۷
پدید آورندگان : میرعماد الحسنی (خوشنویس)
موضوع اثر : سوره حمد
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، حل کاری، جدول کشی، تذهیب وترصیع،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان