قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم کتابت خفی زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم کتابت خفی. صفحه‌پردازی: مورب‌نویسی و متعاکس (مختلط نویسی). کاغذ: دست‌ساز آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. رقم: درویش عبدالمجید طالقانی. حاشیه: تسمه‌اندازی به بنفش تیره.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۳
پدید آورندگان : درویش عبدالمجید طالقانی (خوشنویس) ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی (۴۷۳-۵۴۵ق) (شاعر) نورالله ضیای اصفهانی (وفات۱۰۵۲ق) (شاعر)
موضوع اثر : شعر از سنایی و ضیای اصفهانی
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی بر روی کاغذدست ساز آهار مهره نخودی ، تسمه اندازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان