قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.سیاه مشق زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم مشقی.صفحه پردازی:سیاه مشق.کاغذ :آهارمهره عسلی.مرکب :مشکی.رقم :عبدالمجید.کتابت شده در اصفهان. شعر از مشتاق اصفهانی با مطلع: تا ز گل نام و ز گلزار نشان خواهد بود. بین خطوط طلا اندازی مضرس.حاشیه :جدول کشی ونقاشی ایرانی شامل صحنه هایی از تفرج در چمن درفصل بهار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۱۵
پدید آورندگان : درویش عبدالمجید طالقانی (خوشنویس)
موضوع اثر : دو بیت شعر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: عسلی
جنس : کاغذ آهار مهره عسلی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهارمهره عسلی، طلا اندازی مضرس، جدول کشی ، تسمه اندازی، نقاشی ایرانی باتکنیک آبرنگ وپرداز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان