قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.سیاه مشق زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز .قلم مشقی .صفحه پردازی:سیاه مشق .کاغذ :آهارمهره عسلی .مرکب :مشکی .رقم :عبدالمجید .کتابت شده در اصفهان .بین خطوط طلا اندازی مضرس .حاشیه :جدول کشی ونقاشی ایرانی شامل صحنه هایی از تفرج درطبیعت درفصل بهار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۱۵
پدید آورندگان : درویش عبدالمجید طالقانی (خوشنویس)
موضوع اثر : دو بیت شعر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: عسلی
جنس : کاغذ آهار مهره عسلی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهارمهره عسلی، طلا اندازی مضرس، جدول کشی ، تسمه اندازی، نقاشی ایرانی باتکنیک آبرنگ وپرداز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان