قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی .قلم خفی .صفحه پردازی :مختلط(مورب.دفتری.عمودی ومتعاکس)کاغذ :فری اسید آهار مهره نخودی.مرکب:مشکی .تاریخ :۱۱۷۹ق.رقم :عبدالمجید .بین خطوط طلا اندازی مضرس ومنقش .حاشیه:دارای تسمه اندازی منقش به گل وبرگهای تشعیری والوان بر زمینه زیتونی وگل بهی .پاسپارتو منقش به گل وبرگهای طلایی(اکلیل)بصورت حل کاری برزمینه آبی فیروزه ای.جدول کشی به طلایی .سفیدآب .سبز وسرخی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۸۸
پدید آورندگان : عبدالمجید درویش طالقانی (خوشنویس) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(۷۲۷-۷۹۲ق) (شاعر)
موضوع اثر : نامه نگاری وابیاتی از حافظ
تاریخ خلق : ۱۱۷۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه:نخودی
جنس : کاغذ فری اسید آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فری اسید آهارمهره نخودی، طلا اندازی منقش و مضرس، تسمه اندازی منقش، پاسپارتو منقش، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان