قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم غبار زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتازقلم غبار.صفحه پردازی :مختلط نویسی .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی زرافشان .مرکب :مشکی .رقم :درویش عبدالمجید . بین سطور طلااندازی مضرس.حاشیه دارای تسمه اندازی ومزین به حل کاری ونقوش گل وبرگ بصورت الوان بر زمینه گل بهی ونباتی. پاسپارتو بانقوش حل کاری برزمینه لاجورد .کمند به سفیدآب وطلا
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۳۰
پدید آورندگان : عبدالمجید درویش طالقانی (خوشنویس)
موضوع اثر : قطعات ادبی به نثر و نظم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی منقش، پاسپارتو منقش، حل کاری، جدول کشی، کمند اندازی، زرافشان،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک