قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت .صفحه پردازی:مورب نویسی.کاغذ :آهار مهره نخودی فرنگی افشان.مرکب :مشکی .تاریخ :جمادی الثانی ۱۱۸۲.رقم عبدالمجید فقیر.حاشیه دارای جدول کشی به قهوه ای روشن وپاسپارتو به سبز است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۲۲
پدید آورندگان : درویش عبدالمجید طالقانی (خوشنویس)
موضوع اثر : متن ادبی وعرفانی
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۱۸۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: کرم
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب قهو ه ای،
تکنیک : خوشنویسی روی کاغذ فرنگی آهار مهره افشان، افشان، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک