قطعه نستعلیق ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۱۱سطری.کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی .مرکب:مشکی .تاریخ :قرن ۱۳ق با رقم میرزا آقای شیرازی .بین خطوط طلا اندازی مضرس . دارای کتیبه های قلمدانی در بالا و پایین و منقش به گل و برگ های تزیینی والوان برزمینه طلا.حاشیه:دارای تسمه اندازی به نخودی و صورتی .جداول به سرنج و طلایی و سفید آب با نقش های ریسه ای .ستون وسط منقش به نقوش هندسی. کمند به قهوه ای وطلا یی با تحریر مشکی.پاسپارتو به نخودی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۰۷
پدید آورندگان : میرزا آقای شیرازی (خوشنویس) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(۷۲۷-۷۹۲ق) (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات، غزلی از حافظ
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی روی کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان