میرزا آقا شیرازی

میرزا آقا شیرازی (قرن 13 ق)

اصالتاً شیرازی است. سپهر تاریخ وفات وی را 1290 هجری قمری ذکر می‌کند. نام پدرش اسماعیل و به نقل از صاحب احوال و آثار خوشنویسان وی با اوایل سلطنت مظفرالدین شاه قاجار معاصر بوده است. میرزا آقا کتابهایی را کتابت کرده که چاپ سنگی شده است از جمله «پریشان» قاآنی که تاریخ 1304 ق را دارد و دیگــــر قطعه ای که به قلم دودانگ و کتابت خفی با رقم و تاریخ «در دارالخلافه طهران در مدرسه نوریه مسوده شد البعد میرزا آقای شیرازی 1263 هجری قمری» در مجموعه بنده (بیانی) (احوال و آثار خوشنویسان / دکتر بیانی)

نظر شما: