قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی .قلم کتابت خفی.صفحه پردازی:مختلط .کاغذ :فرنگی آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ :رجب المرجب ۱۱۷۰.حاشیه:تسمه اندازی به مشکی .جدول کشی به طلا یی ولاجورد با تحریر مشکی .کمند به طلایی ومشکی با تحریر مشکی.پاسپارتو :گل بهی مایل بصورتی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۵۳
پدید آورندگان : عبید زاکانی (نویسنده)
موضوع اثر : متن ادبی نظم و نثر
تاریخ خلق : ۱۱۷۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، پاسپارتو، جدول کشی، تسمه اندازی، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
محل نمایش : سالن هنر(در حال نمایش)
فروشنده : آقای بنی رضی
برچسب‌ها : زندیه, قلم کتابت
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان