قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. سیاه مشق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق. کاغذ: فرنگی آهار مهره عسلی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۲۶۳ق. رقم: محمد حسین طهرانی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به فستقی تیره و صورتی. جدول‌کشی: به طلایی با تحریر شنگرف. پاسپارتو به قهوه‌ای.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۰
پدید آورندگان : محمد حسین طهرانی (کاتب السلطان) (خوشنویس) خواجه شهاب الدین عبدالله مروارید کرمانی متخلص به بیانی(۸۶۵-۹۲۲ق) (شاعر)
موضوع اثر : رباعی از عبدالله مروارید
تاریخ خلق : ۱۲۶۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: عسلی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره عسلی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهار مهره عسلی، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
برچسب‌ها : تسمه اندازی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان