قطعه چلیپای نستعلیق ممتاز. قلم کتابت صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: چلیپایی. کاغذ: دست‌ساز آهار مهره نخودی. رقم: نورالدین علی کاتب. بین خطوط نقوش گل و برگ طلایی به صورت حل‌کاری. زمینه: زرافشان. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به گل‌بهی. نباتی. جدول‌کشی به سرنج، طلایی، آبی و سبز با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۱۴
پدید آورندگان : نورالدین علی الکاتب (خوشنویس) حضرت رسول (ص) (مروی عنه)
موضوع اثر : شعر/ دعای: ناد علیاَ مظهر العجایب
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست‌ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست‌سازآهار مهره نخودی ، حل‌کاری ، زرافشان، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی،
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان