قطعه نستعلیق ممتاز.قلم کتابت .چلیپا صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی:چلیپا.کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی.مرکب :مشکی .تاریخ:۱۰۸۳ق.رقم:سید علی الحسینی .بین خطوط دارای نقوش حل کاری ومحرربه شنگرف.حاشیه:دارای تسمه اندازی به گل بهی ولاجورد.لچکی پایین صفحه دارای طلا اندازی محرر به شنگرف پاسپارتو به گل بهی وزرافشان درشت
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۲۰
موضوع اثر : دوبیتی
تاریخ خلق : ۱۰۸۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست سازآهارمهره نخودی، تسمه اندازی، پاسپارتو، زرافشان، حل کاری،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان