قطعه نستعلیق عالی. قلم مشقی. چلیپا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق عالی. قلم چهاردانگ مشقی. صفحه‌پردازی: چلیپایی. کاغذ: فرنگی آهارمهره نخودی. مرکب: قهوه‌ای سوخته. تاریخ: ۱۲۸۹ق. رقم: رحیم الله. بین سطور طلااندازی مضرس. دارای شش لچکی مزین به نقوش اسلیمی و گل‌های ختایی بر زمینه لاجورد و طلا. پاسپارتو: دارای حاشیه پهن مذهب و منقش به بوته مو بر زمینه نباتی و نقوش اسلیمی بر زمینه لاجورد و آبی. جدول‌کشی به آبی. سبز. طلا .شنگرف و لاجورد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۱۷
پدید آورندگان : رحیم الله (خوشنویس) نظامی گنجوی (قرن ۶ ه.ق) (شاعر)
موضوع اثر : ابیاتی از شرف‌نامه نظامی گنجوی
تاریخ خلق : ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب قهوه‌ایی سوخته،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، طلااندازی مضرس، جدول‌کشی، پاسپارتو منقش،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان