قطعه نستعلیق ممتاز. قلم زر .چلیپا صفویه

نظر شما:

قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه پردازی: چلیپا. کاغذ: دست‌ساز آهارمهره. زرنویسی. متن به لاجورد؛ بین سطو ر محرر. حاشیه: تسمه‌اندازی به سبزخیلی روشن و قهو ه‌ای روشن. پاسپارتو: به سبز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۵
موضوع اثر : ابیاتی در مدح پادشاه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : زمینه : لاجورد
جنس : کاغذ دست ساز آهارمهره، آب طلا،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست ساز، پاسپارتو، تسمه اندازی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان