البردة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ چند نویسنده دارای ۷۳ برگ با سطور گوناگون کاغذ فرنگی جلد مقوائی رویه ساغر یشمی اشعار از بوصیری است و ناتمام است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۹۹/۰۰۴
پدید آورندگان : محمد بن سعید بوصیری (شاعر)
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : ۱۲۶۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، مقوا رویه ساغری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان