ابیاتی منتخب از قصیده منسوب به طغرائی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فهرستی از رساله ها در ظهر با دو یادداشت ۱-قد انتقل الی ملکی فی شهر جمادی الثانی سنه ۱۳۴۰با یادداشت تملک شیخ سلیمان . مهر وی در زیر آن ۲-ابتیاعی در همدان به تاریخ ذی الحجه سنه۱۲۸۱حرره علاءالملک عبدالله خط نسخه نسخ و کاغذ آن فرنگی آهار مهره خورده است جلد نسخه تیماج تریاکی است تعداد اوراق ۷۳برگ است. رساله ای در شعر عربی که منسوب به طغرائی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۰۶/۰۳۸
پدید آورندگان : حسین بن علی طغرائی (منسوب)
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی ، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، زنجیره ضربی ساده،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان