قلمدان

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش مادر و کودک و گل های ختایی طلایی رنگ بر زمینه مشکی رنگ به شیوه حل کاری. ساخت این قلمدان معاصر و نقش روی آن توسط استاد رامین مرآتی در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک نگارگری شده است. تاریخ اثر سال ۱۳۸۹ خورشیدی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۱۱۳
موضوع اثر : چهره پردازی
برچسب‌ها : حل کاری