قلمدان لاکی با نقش چهره پردازی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان لاکی دارای نقش فرنگی یا چهره پردازی و گل و پرنده داخل مدالیون در حاشیه مدالیون نقوش ختایی طلایی بر زمینه مشکی دارد. این اثر دارای مهر قلمدان ساز به نام "محمد حسین تاراج اصفهانی" است. و فاقد رقم می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۰۹
موضوع اثر : چهره پردازی- گل و مرغ- مدالیون- فرنگی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : قهو ه ای
جنس : کاغذ، آبرنگ، لاک الکل، آب طلا،
تکنیک : لایه های کاغذ، لاک کاری، آبرنگ، حل کاری، چسباندن،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
محل نمایش : نگاره(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان